KocsiSuli Team Autósiskola Nyíregyháza

ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

A képzőszerv megnevezése: KocsiSuli Team Autósiskola Nyíregyháza
Székhelye/Címe: 4400 Nyíregyháza, Bogyó u. 14.
E-mail címe: info@kocsisuli.com
Telefon: 06-30/606-84-34, 06-70/637-76-06
Honlap: www.kocsisuli.info

A cég formája: KFT
Iskolavezető neve: Péter Csaba (12063)
E-mail címe: bacsa800@gmail.com
Telefon: 06-70/453-3473

Ügyfélfogadó:
Címe: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-9.
Telefon: 06-30/606-84-34, 06-70/637-76-06
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől szerdáig: 12-16 óráig, csütörtök 12-18 óráig
E-mail: info@kocsisuli.com
Honlap: www.kocsisuli.info

Vállalási feltételek

Köszöntjük Önt abból az alkalomból, hogy Autósiskolánkat választotta vezetői engedélyének megszerzésének céljából. Tájékoztatjuk, hogy Autósiskolánk „AM” „A1” „A2” „A” „B” kategóriás képzéssel foglalkozik, és vizsgákat szervez.

A 24/2005 GKM rendelete szerint a járművezetőket tanfolyamon kell képezni, melyre iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehet jelentkezni. Itt átveheti a szükséges nyomtatványokat és részletes tájékoztatást kap a képzés és a vizsgára bocsátás feltételeiről. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, mely elméleti és gyakorlati részekből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban: tanuló) megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek. Megfelelőség esetén Autósiskolánk a tanulóval írásbeli szerződést köt. Kiskorúnál szülő/gondviselő aláírása is szükséges.

Tanfolyamra való felvétel módja

Tanfolyamra személyesen és elektronikus úton is lehet jelentkezni.

A tanfolyam megkezdésének feltétele a tan- és vizsgadíjak befizetése. A tanulóval kötött szerződésben megjelölt első befizetési részletet, az ügyfélfogadó irodában a jelentkezési lap kitöltésekor kell teljesíteni.

7. Előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok

Egészségügyi alkalmasság:

A jelentkező köteles az előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálatot elvégeztetni, az első fokon jogosult orvosnál / háziorvos, üzemorvos /. Köteles magát a szükséges 1-es csoportú előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak alávetni „A1” „A2” „A” „B” „BE” kategória esetén.

Pályaalkalmasság:

Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges a gépjárművezetői gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez. Az 5. sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni.

8. Tanfolyamra történő felvétel feltételei kategóriánként

Tanfolyamra csak az vehető fel:

„AM” kategória:

 • aki a külön jogszabályban meghatározott életkort (14. életév) betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. Kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

„A1” kategória:

 • 16 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • egészségileg alkalmas és erről nyilatkozatot tesz
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. Kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • befejezte az általános iskola 8. osztályát és erről nyilatkozatot tesz.

„A2” kategória:

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • egészségileg alkalmas és erről nyilatkozatot tesz
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. Kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • befejezte az általános iskola 8. osztályát és erről nyilatkozatot tesz.

„A” kategória:

 • A1 alkategória megszerzését követő 2 éven túl, 24 éves,
 • A1 alkategória megszerzését követő 2 éven belül, 24 éves,
 • A2 alkategória, vagy A korlátozott kategória megszerzését követő 2 éven belül 24 éves, vagy megszerzés +2 év
 • A2 alkategória, vagy A korlátozott kategória megszerzését követő 2 éven túl, 20 éves
 • amennyiben betöltötte a 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves A2 alkategóriára vonatkozó érvényes vezetői engedéllyel
 • egészségileg alkalmas és erről nyilatkozatot tesz
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. Kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • befejezte az általános iskola 8. osztályát és erről nyilatkozatot tesz.

„B” kategória:

 • aki a külön jogszabályban meghatározott életkort (17. életév) betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb
 • aki befejezte az általános iskola 8. osztályát és erről nyilatkozatot tesz
 • egészségileg alkalmas és erről nyilatkozatot tesz
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. Kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel (pl. nincs járművezetés eltiltás hatálya alatt)

9. Vizsgára bocsátás feltételei:

Az elméleti vizsgatantárgyakból vizsgára csak az bocsátható:

„AM” kategória esetén:

 • aki a tanfolyamra való felvétel feltételeinek megfelel
 • aki az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte és az első vizsgaeseményig a megkezdéstől kevesebb, mint 9 hónap telt el
 • aki 14 éves vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb

”A1” kategória esetén:

 • aki 1. egészségügyi csoportban igazoltan alkalmas
 • aki a tanfolyamra való felvétel feltételeinek megfelel
 • aki az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte és az első vizsgaeseményig a megkezdéstől kevesebb, mint 9 hónap telt el
 • aki 16 éves vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb

”A2” kategória esetén:

 • aki 1. egészségügyi csoportban igazoltan alkalmas
 • aki a tanfolyamra való felvétel feltételeinek megfelel
 • aki az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte és az első vizsgaeseményig a megkezdéstől kevesebb, mint 9 hónap telt el
 • aki 18 éves vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb

„A” kategória esetén:

 • aki 1. egészségügyi csoportban igazoltan alkalmas
 • aki a tanfolyamra való felvétel feltételeinek megfelel
 • aki az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte és az első vizsgaeseményig a megkezdéstől kevesebb, mint 9 hónap telt el
 • aki 24 éves vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb

„B” kategória esetén:

 • aki 1. egészségügyi csoportban igazoltan alkalmas
 • aki a tanfolyamra való felvétel feltételeinek megfelel
 • aki az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte és az első vizsgaeseményig a megkezdéstől kevesebb, mint 9 hónap telt el
 • aki 17 éves vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb

Gyakorlati vizsgára csak az bocsátható:

„AM” kategória esetén:

 • aki az elméleti tantárgyból sikeres vizsgát tett
 • gyakorlati órákat és a menettávolságot igazoltan teljesítette
 • járműkezelési vizsgát tehet az is, aki a 14 életévét még nem töltötte be
 • forgalmi vizsga esetén előzőleg sikeres járműkezelési vizsgát tett, a forgalmi órákat igazoltan teljesítette és 14. életévét betöltötte
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvétel feltételeinek

„A1” kategória esetén:

 • aki az elméleti tantárgyból sikeres vizsgát tett
 • gyakorlati órákat és a menettávolságot igazoltan teljesítette
 • járműkezelési vizsga esetén 16 éves
 • forgalmi vizsga esetén előzőleg sikeres járműkezelési vizsgát tett és a forgalmi órákat igazoltan teljesítette
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvétel feltételeinek

„A2” kategória esetén:

 • aki az elméleti tantárgyból sikeres vizsgát tett
 • gyakorlati órákat és a menettávolságot igazoltan teljesítette
 • járműkezelési vizsga esetén 18 éves
 • forgalmi vizsga esetén előzőleg sikeres járműkezelési vizsgát tett és a forgalmi órákat igazoltan teljesítette
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvétel feltételeinek

„A” kategória esetén:

 • aki az elméleti tantárgyból sikeres vizsgát tett, vagy az alól felmentették
 • gyakorlati órákat és a menettávolságot igazoltan teljesítette
 • járműkezelési vizsga esetén 24 éves
 • forgalmi vizsga esetén előzőleg sikeres járműkezelési vizsgát tett és a forgalmi órákat igazoltan teljesítette
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvétel feltételeinek

„B” kategória esetén:

 • aki az elméleti tantárgyból sikeres vizsgát tett
 • gyakorlati órákat és a menettávolságot igazoltan teljesítette
 • életévét betöltötte
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvétel feltételeinek

továbbá az elméleti és gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki a jelentkezésig az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.

A forgalmi vizsgát követően vizsgaigazolást annak ad ki a hatóság, aki igazoltan rendelkezik alapfokú iskolai végzettséggel (bizonyítványát, annak másolatát bemutatta) és igazoltan rendelkezik elsősegély nyújtási ismeretekkel (erre vonatkozó igazolását, bizonyítványát, vagy azok fénymásolatát bemutatta).

10.Tanfolyamok tantárgyai, képzőszerv által tartott óraszámok és az elméleti tanórák időtartama

AM kategória

KRESZ, járművezetés elmélete 16 óra
A1 kategóriaKRESZ, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 28 óra
A2 kategória KRESZ, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 28 óra
A2 2) kategóriaKRESZ, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 0 óra
A2 3) kategóriaKRESZ, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 3 óra
A 6) kategória KRESZ, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 28 óra
A 4) kategória KRESZ, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 0 óra
A5) kategória KRESZ, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 3 óra
A 2) kategória KRESZ, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 0 óra
A 3) kategória KRESZ, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 3 óra
B kategória KRESZ(20ó), járművezetés elmélete(6ó), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek(2ó) 28 óra
 • 2) A1 alkategória megszerzését követő két éven belül
 • 3) A1 alkategória megszerzését követő két éven túl
 • 4) A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven belül
 • 5) A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven túl
 • 6) Amennyiben betöltötte 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel
AM kategória

Alapoktatás 4Főoktatás 6Menettávolság100 km
A 1) kategóriaAlapoktatás 1
Főoktatás 1Menettávolság30 km
A1 kategóriaAlapoktatás 6Főoktatás 10Menettávolság240 km
A2 kategória Alapoktatás 6Főoktatás 10Menettávolság240 km
A2 2)Alapoktatás 4Főoktatás 8Menettávolság180 km
A2 3)Alapoktatás 2Főoktatás 6Menettávolság120 km
A 6) kategória Alapoktatás 10Főoktatás 16Menettávolság390 km
A 4) kategória Alapoktatás 4Főoktatás 8Menettávolság180 km
A5) kategória Alapoktatás 2Főoktatás 6Menettávolság120 km
A 2) kategória Alapoktatás 6Főoktatás 10Menettávolság240 km
A 3) kategória Alapoktatás 4Főoktatás 6Menettávolság150 km
B kategória Alapoktatás 9Főoktatás 20Menettávolság580 km

1) érvényes „B” kategóriás vezetői engedély esetén

2) ”A1” kategória megszerzését követő két éven belül

3) ”A1” kategória megszerzését követő két éven túl

4) ”A2” kategória megszerzését követő két éven belül

5) ”A korlátozott” vagy „A2” kategória megszerzését követő két éven túl

6) amennyiben betöltötte a 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves „A2” kategóriás vezetői engedéllyel

Egy elméleti óra 45 perces foglalkozásból és 10 perc szünetből, két elméleti óra összevonható egy 90 perces órára, egy gyakorlati óra 50 perces foglalkozásból és 10 perc szünetből áll. A fenti óraszámok csak a kötelezően előírt minimális óraszámokat tartalmazzák, amelyeket mindenkinek teljesíteni kell. A tanfolyam 10%  alatti hiányzást önállóan lehet pótolni, e feletti  mulasztást az oktatóval megbeszélés szerint pótolni kell. Autósiskolánk lehetőséget nyújt minden tanulója számára az igény szerinti, plusz órák kérésére a felmerülő költségek kiegyenlítése esetén.

A tanfolyami előadások heti min. két alkalommal kerülnek megtartásra. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy más csoportok konzultációját is látogathatja díjmentesen. Így akár több tanfolyamot is áthallgathat egy tanfolyamdíjért.

Elsősegély tanfolyam:

Tanfolyami keretek között 3×4 órában (45 perc) történik és vizsgával zárul. A tanfolyam megszervezését és koordinálását iskolánk külön szolgáltatásként végzi. A képzés díja 25.500 Ft, amely tartalmazza a 15.500 Ft vizsgadíjat is. A vizsgaigazolás az elsősegély nyújtási ismeretek meglétét igazoló kártya bemutatás után kerül kiadásra.

11.Járműhasználat, választható típusok, feltételek

A járművezetési gyakorlat tantárgy oktatása csak sikeres elméleti vizsgák után kezdődhet meg, feltéve, ha min. 4 gyakorló óra díja befizetésre került. Az oktatást csak a szakoktatói névjegyzékben szereplő oktató végezheti.

Az vezetési gyakorlat oktatása során – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat.

A járművezetési gyakorlat két fő részből tevődik össze:

Alapoktatás: amely a biztonsági ellenőrzés, a jármű technikai kezelése és a manőverezési feladatok oktatására irányul. Az alapoktatást a közúti forgalomtól elzárt és speciálisan kialakított tanpályán tartjuk és gyakoroltatjuk (helye: Nyíregyháza, Törzs utca 108. sz. tanpálya). Vizsga helyszíne a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által fenntartott vizsgapálya (Nyíregyháza, Törzs utca 108. sz.).

Főoktatás: amely a forgalmi feladatok oktatására irányul és csak sikeres járműkezelési, illetve rutin vizsga után kezdhető meg (kivéve „B” kategória). Az alapoktatás és a főoktatás előzetesen egyeztetett időpontban, általában alkalmanként 2 tanórás elfoglaltságot jelent.

Tanulóinknak a gyakorló járművek típusát a tanulóval kötött szerződésben rögzítettek szerint biztosítjuk. Tanuló által biztosított jármű (amelynek meg kell felelni a külön jogszabályban előírtaknak!) esetén, a két fél külön szerződésben állapodik meg a feltételekről.

Igénybe vehető oktatójármű típusok:

AM kategória: Yamaha Vino

A1 kategória:   Honda CG 125

A2 kategória:   Suzuki GS500E

A kategória      Honda CB600F

B kategória:     Opel Astra H

24/2005. GKM rendelet szerint a kétkerekű járművek vezetőinek oktatása és vizsgáztatása során a tanuló felszerelése:

 1. bukósisak,
 2. szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
 3. protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki,
 4. protektoros kesztyű,
 5. magas szárú, zárt cipő vagy csizma,
 6. elől-hátul „T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott tanulómellény,
 7. a főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani.

A protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki felcsatolható protektorokkal is helyettesíthető. Minimum térd-, könyök- és gerincvédő protektor szükséges a megfelelő védelem biztosításához.

A megfelelő lábvédelem érdekében bőr magas szárú, zárt cipő vagy bőr csizma használata ajánlott a képzés és vizsgáztatás során.

A forgalmi vizsgára a motorkerékpárokat, a tanuló mellényt, a rádió adó-vevő készülékeket és a kísérő járművet a képzőszerv biztosítja.

Motoros kísérés: autóval, vagy motorkerékpárral.

Általános tudnivalók:

 • Ha a gyakorlati oktató nem jelenik meg az előre megbeszélt pontos időben és helyen, kérjük, hogy legalább 30 percet várjon rá (lehetséges- műszaki hiba, forgalmi ok stb.).
 • Amennyiben a tanuló nem jelenik meg, úgy az oktató a tervezett oktatás első 20 percét köteles megvárni. Abban az esetben, ha a tanuló a rendtartás szerinti jogával nem élt, köteles a tervezett órák felének a díját megfizetni.

A gyakorlás során a jármű használatából adódó kisebb hibák bekövetkezése esetén – amely 30 percnél rövidebb idő alatt elhárítható- az oktató felügyelete és irányítása mellett a tanuló feladata a javítás elvégzése (pl. kerékcsere, izzócsere, biztosíték csere stb.). A tanuló feladata az üzemanyag felvétele is egy-két alkalommal, mivel mindezen tevékenységek gyakorlati időnek minősülnek.

 • Ha a betervezett tanóra, vagy annak egy része nem a tanuló hibájából marad el, akkor a tanóra áthelyezésével a tanulót más időpontban kárpótolni kell.
 • A vezetési kartont a gyakorlás megkezdése előtt kell kitölteni, majd annak befejezésekor be kell jegyezni a megtett km-t. Ezt a tanuló és az oktató aláírásával hitelesíteni az óra elején és végén egyaránt.

A gyakorlati vezetés meglehetősen sok konfliktussal járhat. Iskolánk mindent megtesz ennek elkerülésére, azonban ha mégis problémája van, és azt oktatójával nem tudja megnyugtatóan rendezni, kérjük keresse fel ügyfélfogadó irodánkat, ahol munkatársunk ill. az iskola vezetője készséggel áll rendelkezésre.

Annak érdekében, hogy Ön és az iskola között zavartalan együttműködés alakuljon ki, tájékoztatjuk egyrészt az Ön, másrészt az iskolánk jogairól és kötelezettségeiről, valamint a vizsgák rendtartásáról.

12.Hiányzás pótlása:

Elmélet: pótfoglalkozás beiktatásával vagy plusz napon, vagy a következő tanfolyam keretein belül

Gyakorlat: Oktatóval egyeztetett időpontban

13.Tandíjak összege elméleti és gyakorlati bontásban:

IRÁNYÁRAINK – forintban értendőek
Kat. Minimum életkorElméletJmű. kez. órákForgalmi órák+vizsga-óraPótóraÖsszesenVizsgadíjak
„B” 16,545.000.-9x 8.000.-21×8.000.-8.000.- 285.000.-15.600.-
„B”automata váltós16,545.000.-9×9.000.-21×9.000.-9.000.- 315.000.-15.600.-
„AM” 13,545.000.-4×8.000.-7×8.000.-8.000.- 133.000.-11.800.-
„A1”15,545.000.-6×8.000.-11×8.000.-8.000.- 181.000.-20.300.-
„A” 2445.000.-10×8.000.-17×8.000.-8.000.- 261.000.-20.300.-
„A”(2 éven belüli A korl vagy A2)04×8.000.-9×8.000.-8.000.- 104.000.-15.700.-
„A” (2 éven belüli A1) 06×8.000.-11×8.000.-8.000.- 136.000.-15.700.-
„A” (2 éven túli A korl vagy A2)45.000.-2×8.000.-7×8.000.-8.000.- 117.000.-20.300.-
„A” (2 éven túli A1)45.000.-4x 8.000.-7×8.000.-8.000.- 133.000.-20.300.-
„A2” 17,545.000.-6×8.000.-11×8.000.-8.000.- 181.000.-20.300.-
„A2” (2 éven belüli A1) 04x 8.000.-9×8.000.-8.000.- 104.000.-15.700.-
„A2” (2 éven túli A1) 45.000.-2x 8.000.-7×8.000.-8.000.- 117.000.-20.300.-
Vizsgadíjak tételesen – forintban értendőek
„B” „AM” „A” „A2”„A” (2 éven
belüli
A korl,
A1 vagy A2)
„A” (2 éven túli
A korl, A1 vagy A2)
„A2”(2 éven
belüli
A1)
„A2” (2 éven túli A1)
Elm. KRESZ4 600.- 4 600.- 4 600.- 4 600.- 4 600.- 4 600.-
Szerkezettan
Munkavédelem
Gyak. Bü.
Járműkezelés3 600.- 4 700.- 4 700.- 4 700.- 4 700.- 4 700.- 4 700.-
Rutin
Forgalom11 000.- 3 600.- 11 000.- 11 000.- 11 000.- 11 000.- 11 000.- 11 000.-
Összesen15 600.- 11 800.- 20 300.- 20 300.- 15 700.- 20 300.- 15 700.- 20 300.-

Érvényesítendő tandíjaink, a tanuló által ténylegesen megkezdett és folyamatosan teljesített tanfolyamokra vonatkozóan kerülnek megállapításra, mely a tanulóval kötött szerződésben kerül rögzítésre.

Tandíj befizetésének módja:

A tandíjat az irodában kell befizetni, számla ellenében, vagy átutalással a következő számlaszámra:

Számla szám: MKB 10300002-13152240-00014908.  Számla tulajdonos: Kocsisuli Team Kft.

Ez esetben a számla a befizetés beérkezését követően kerül kiállításra.

Részletfizetési lehetőség van, mely plusz költséggel nem jár.

Tandíj alatt az 13. pontban  leírt alapképzési szolgáltatás ellenértékét kell érteni még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve. Esetleges részletfizetés vagy pótóra fizetése esetén szintén hasonló módon kell eljárni. Tilos a tanulónak készpénzt oktatójának átadni és az oktatónak átvenni!

Szolgáltatást csak a befizetést követően biztosítunk.

Részletfizetési kedvezmény a tanulóval kötött szerződés szerint vehető igénybe.

A gyakorlati foglalkozás lehetséges legkisebb részletfizetési összege 4 óra foglalkozást fedező összeg.

14.Mentesítések

A „B” kategória esetében a járművezető képzés alól felmentés nincs.  A mentesítést az iskolavezető engedélyezi. A mentesített tanulók felkészítésében a képzőszerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. A vizsga alóli felmentést, szakirányú bizonyítvány másolatával lehet igazolni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KH közlekedési felügyelőség vezetője mentesíti a közúti járművezetői elsősegélynyújtó tanfolyam vizsgán való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő képesítéssel, illetve igazolással rendelkezik.

Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól (és gyakorlati vizsgára bocsátható) aki

 • „A2” alkategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett.
 • „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A korl.” kategóriás vagy „A1” vagy „A2” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriás vagy „A1” vagy „A2” alkategóriás sikeres elméleti vizsgát tett.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás bemutatása alóli mentesítések

A  Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján:

az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi,gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,védőnői,      dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói,diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők,valamint a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
továbbá minden olyan vizsgázó, aki 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között “D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy “trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt;
1984. január 1-je után: bármely jármű  kategóriára vezetői engedélyt, “trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, “Mezőgazdasági vontató”,  “Segédmotoros kerékpár”,  “Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett. OKJ –s végzettség alapján, ha a bizonyítványban szerepel az elsősegély nyújtási ismeretek tantárgy. A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.
További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

15. Tanuló áthelyezés módja, igazolás kiadása, az áthelyezés következményei

A tanuló formanyomtatványon, melyet Autósiskolánk biztosítja beadott írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk és az addig elvégzettekről hivatalos igazolást adunk ki.
A tanuló az irodában kérvényezheti az áthelyezését, a képzési igazolás kiadását. Amennyiben a tanuló másik képzőszervnél kívánja befejezni a képzést a kedvezményeitől elesik, és a különbözetet be kell fizetni. A képzési igazolást 3 példányban kitöltve 3 napon belül kiadjuk.

16. Oktatási helyszínek címe:

E_learning Konzultáció: 4400 Nyíregyháza Szarvas u. 5-9

Tanpálya: 4400 Nyíregyháza, Törzs utca 108. sz.

Gyakorlat, váltás helye: Nyíregyháza, tanpálya, külön megbeszélés alapján Nyíregyháza területén.

17. Pótórák igénylésének módja, díja

Pótórák vételének igényét a tanulónak az oktatója felé kell, jelezze. A pótórák díja a díjtáblázat szerint alakul.

18. Engedélyező hatóság

Építési és Közlekedési Minisztérium Postacím: 1358 Budapest, Pf 14.

Székhely címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

Email: info@ekm.gov.hu

Szakmai Felügyeleti Szerv: 

KAV KÖZLEKEDÉSI ALKALMASSÁGI ÉS VIZSGAKÖZPONT NONPROFIT KFT. KELET-MAGYARORSZÁGI JÁRMŰVEZETŐ VIZSGÁZTATÁSI ÉS UTÁNKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS UTÁNKÉPZÉSI OSZTÁLY
Főosztályvezető: Kuncsik László
Cím: 4400 Nyíregyháza, Törzs utca 108.
E-mail: kuncsik.laszlo@kavk.hu
Telefon: 42/596-166
Fax: 42/596-167
Illetékesség: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Ügyfélfogadás: Hétfő-Csütörtök: 8:00-12:00; 12:30-15:30; Péntek: 8:00-13:30

19.A tanuló/vizsgázó és az iskola jogai, kötelezettségei

A tanulónak  joga van:

 • A tanfolyamról külön számlát kérni.
 • A képzőszervtől és oktatójától egyaránt titoktartást kérni személyiségét érintő kérdésekben, adatokban.
 • A képzésen való részvétel előtt megismerni az autósiskola vállalási feltételeit.
 • A vállalási feltételekben leírtakat maradéktalanul igénybe venni, és azt megkövetelni.
 • Az oktatás során felmerült problémákról, sérelmekről panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni.

A képzést megszakítani – kezelési költség felszámítása mellett – a tandíj szolgáltatással nem fedezett részét visszakérni, az elvégzett tanfolyami részről igazolást kérni.

 • Gépjárműtípust és oktatót választani, valamint a gyakorlás során használt gépkocsin vizsgázni.
 • Indoklás nélkül másik oktatót kérni.
 • A megbeszélt gyakorlati vezetésről – előtte két nappal történő bejelentéssel – elmaradni.
 • A gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét – a kölcsönös érdekeknek megfelelően – oktatójával egyeztetni.
 • A tanfolyamra meghatározott részletfizetési kedvezményt igénybe venni.

A tanuló kötelessége:

 • A tandíjat mindig előre, legalább a meghatározott részletekben megfizetni.
 • Az autósiskola pénzügyi és iskolai rendtartását betartani.
 • A foglalkozásokon káros befolyásoltság nélkül, kipihent állapotban megjelenni.
 • Az oktatás során baleseti és tűzvédelmi előírásokat betartani.
 • A foglalkozásokon kulturáltan – tanulótársait és az oktatás menetét nem zavarva – viselkedni.
 • A foglalkozásokon a tananyag minél gyorsabb és jobb elsajátítása érdekében aktívan részt venni.
 • A foglalkozásokon személyesen részt venni, a hiányzásait pótolni.
 • A foglalkozásokon az oktató iránymutatása szerint dolgozni és rendszeresen készülni.
 • Késés estén az oktatóra legalább 30 percet, vizsgán a vizsga megkezdésére legalább 10 percet várni.
 • A vizsgán hitelt érdemlően igazolni személyazonosságát.
 • Erre alkalmas okmányok: személy igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, 14 éves korig diákigazolvány.
 • Vétkes károkozáskor a kárt megtéríteni.
 • Személyi adataiban történő változást, „8” napon belül bejelenteni az autósiskolában, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál.

Az iskolának joga van:

 • A tanfolyamra történő felvételhez szükséges személyi okmányokba betekinteni, a szükséges másolatokat bekérni.
 • A tanuló szerződésében rögzített tanfolyami díjakat, a szerződésben leírtak mértékében és ütemezésében bekérni.
 • A tanfolyami díj befizetésének elmaradása esetén a képzést szüneteltetni.
 • A tanfolyam díját a 15. pontban leírtak szerint módosítani.
 • A tanuló tanulmányi előmenetelét folyamatosan ellenőrizni, hiányosságait kifogásolni.
 • A jogszabályokban előírtak szerint tanfolyami mentességet adni.
 • A foglalkozást a tanuló kifogásolható magatartása, vagy állapota esetén nem megtartani, ill.

megszakítani.

 • A tanuló számára felróható okból megszakított, vagy elmaradt foglalkozás díját felszámolni.
 • Az iskola, vagy a vizsgák rendtartását megszegő tanulóval, azonnali hatállyal szerződést bontani.
 • A tanulót kellő felkészülés hiányában csak „Tanuló kérésére” megjegyzéssel vizsgára bocsátani.

Az iskolának kötelessége:

 • A tanuló tanfolyamra történő felvételéhez szükséges feltételeket ellenőrizni, az ehhez szükséges okmányokba betekinteni, ill. a szükséges másolatokat bekérni.
 • A tanulót részletesen tájékoztatni a vállalási feltételekről, annak leírt példányát átadni.
 • A vállalási feltételekben leírtakat maradéktalanul betartani és betartatni.
 • A tanulóval személyre szóló és részletezett szerződést kötni.
 • A tanulóval kötött szerződést maradéktalanul betartani és betartatni.
 • A tanuló személyes és különleges adatait védeni, jogszerűen és hivatalosan kezelni, személyiségét érintő kérdésekben és adatokban titkot tartani.
 • A megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíteni.
 • A tanuló kérésére bármikor részletes tájékoztatást adni a befizetések és a szolgáltatások egyenlegéről.
 • Ha a vállalási feltételekben, vagy a szerződésben tanulót érintő, változtatás történik, Őt írásban értesíteni.
 • A képzést szüneteltető tanulókat, tanulmányi idejének lejárta előtt min. 3 hónappal írásban értesíteni.
 • Tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítani, az addig elvégzettekről hivatalos igazolást kiadni.

Tanfolyamról történő kizárás:

Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban – a képzés bármelyik szakaszában – tilos az oktatáson való részvétel, amely a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi. Szintén az azonnali kizárást jelenti, ha valaki a tanfolyam, vagy valamely vizsgaesemény rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi. A tanfolyamról kizárt tanulót nem illeti meg a tandíj visszatérítése.

20. Vizsgadíjak és megfizetésük módja

Vizsgadíjak: 

Vizsgadíjakat a KAV KÖZLEKEDÉSI ALKALMASSÁGI ÉS VIZSGAKÖZPONT NONPROFIT KFT. KELET-MAGYARORSZÁGI JÁRMŰVEZETŐ VIZSGÁZTATÁSI ÉS UTÁNKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS UTÁNKÉPZÉSI OSZTÁLY által meghatározott módon érvényesítjük tanulóink felé. Ha a tanuló, a vele kötött szerződésben megbízási nyilatkozatot tesz, úgy autósiskolánk a képzés befejezéséig vállalja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési felügyelőségénél ügyeinek intézése céljából teljes körűen eljár és érdekeit képviseli.

A vizsgadíjak megfizetése átutalásos vagy pénztári befizetéses módon a vizsgára jelentés előtt megtörténik.

21. A vezetői engedély/szakképesítés kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott előírások

Sikeres forgalmi vizsga után az Elsősegély elvégzését igazoló kártyát és az alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén be kell mutatni, ezt követően leghamarabb 3 munkanap múlva vehető át a vizsgaigazolás.

A vizsgaigazolás és az eredeti orvosi alkalmassági igazolás meglétekor az okmányirodában az illeték megfizetése után elindítják a jogosítvány igénylést, majd postai úton kézbesítik azt.

Külföldi állampolgárok esetében a jogosítvány kiadásának feltétele minimum 6 hónapos tartózkodási igazolvány.

22. Amit a vizsgákról tudni kell:

 • A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban pontosan kell megjelennie. Valamennyi vizsgán 10 percet köteles várni a vizsgabiztosra.
 • A vizsgán a tanulónak igazolnia kell a személyazonosságát.
 • Aki a vizsgán valamely tárgyból nem felel meg, az csak min. 3 munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.
 • A számítógépes/írásbeli vizsga helyett a vizsgabizottság vezetőjének engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet az, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg orvosilag igazoltan olvasási,szövegértési nehézségei vannak, illetve hallássérült.
 • Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető, kivéve B kategória.
 • A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége hat hónapra eltilthatja azt aki:
 • a személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte,
 • a vizsgát szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt van, vagy egyébként a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan
 • a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, vagy ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett
 • A vizsgabiztos felfüggesztheti és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége három hónapra eltilthatja azt, aki a vizsga rendjét megzavarta.
 • A vizsgát a vizsgabiztos abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a szakoktató kaphat a Közlekedési Felügyelőségtől legfeljebb hat havi eltiltást a vizsgákon való részvételtől.
 • A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége érvényteleníteni fogja azt a vizsgát, amelyet a felügyelet félrevezetésével, hamis adatok közlésével, a rendeletekben vagy más jogszabályokban meghatározott feltételek hiányában, ill. a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tettek le.
 • Az elméleti tanfolyam kezdetétől számítva 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni, amennyiben ez nem történik meg a tanulónak a teljes tanfolyamot meg kell ismételnie (2014. Október 1-e után induló tanfolyamok esetében)
 • Amennyiben a tanuló mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie (2013. Október 1-jét követően hitelesített vezetési kartonnal résztvevők esetében)
 • FONTOS! Az egyes kategóriákhoz tartozó gyakorlati vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga időpontjától számított két éven belül lehet letenni. Bármely kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően, ha a tanuló a PÁV vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag „alkalmas” minősítést szerzett, további PÁV nélküli vizsgá(k)ra jogosult.

A vezetői engedély kiadása:

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá a Kormány 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletében meghatározott feltételeknek megfelel.

Vezetői engedélyt az alábbi bekezdésekben

 • nem követelmény a hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása, ha a harmadik ország állampolgárának kérelme a Magyarországon korábban megszerzett vezetői engedély pótlására irányul.
 • a nem magyar állampolgárkérelme alapján, a külföldön megszerzett vezetői engedélyhonosítására, illetve más EGT állam hatósága által kiadott vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során a vezetői engedély kiadását megelőző hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása nem követelmény, ha a kérelem alapja a külföldi vezetői engedélybe bejegyzett érvényességi idő lejárata. Ez esetben a vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglaltnyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

foglaltak kivételével

–csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság jár el. A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdővezetői engedélynek minősül.

Kezdő vezetői engedéllyel motoros kategóriákra érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható.

„B”, kategóriára érvényesített bejegyzéssel pótkocsi nem vontatható. A vezetői engedély a járművezető alábbiak szerinti életkorának eléréséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít:

a „B” kategória esetében 18. életév

az „AM” kategóriánál 16. életév

 Iskolavezető ügyfélfogadása, észrevétel, kérelem, panasz:

 

Ügyfélfogadó címe: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-9.

Telefon: +36-30/606-84-34

Iskolavezető neve:  Péter Csaba  (12063)

E-mail címe: bacsa800@gmail.com

Iskolavezető fogadó órája: szerda 16-17 óráig, illetve a +36-70/453-3473-as telefonszámon egyeztetve.

Kérjük Önt, hogy az esetlegesen előforduló panaszát, észrevételét elsősorban oktatójával rendezze, ha ez nem vezet eredményre, bizalommal keresse fel ügyfélfogadó irodánkat, vagy az iskola vezetőjét.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön képzésével kapcsolatos ügyekben csak Ön vagy törvényesen meghatalmazott jogi képviselője járhat el. Önről másnak információt nem adunk ki, illetve közvetlen hozzátartozónak sem fizetünk vissza tandíjat.

A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is kérhető, illetve nem téríthető vissza. Az elméleti és gyakorlati foglalkozások óradíjának esetleges módosítására viszont autósiskolánk a jogot fenntartja.

A képzés megszakításakor iskolánk a befizetett, de szolgáltatással nem teljesített részt visszafizeti. Ez esetben azonban kezelési költséget NEM számolunk fel.

Reméljük, hogy tájékoztatónk segíti Önt abban, hogy autósiskolánk megnyerje tetszését és minket válasszon. 

 

                                     Kívánunk Önnek sikeres felkészülést és eredményes vizsgát!

Nyíregyháza, 2022.01.03.

—————————————-

Péter Csaba

iskolavezető